Dokumenty ke stažení

Potřebné pro přihlášení dítěte:

Přihlášku vyplníte online na tomto webu. Poté Vám přijde do e-mailu vyplněná přihláška v PDF formátu s přidruženým souhlasem s uchováním údajů a pořizování obrazových materiálů vašeho dítěte. Tento dokument pouze vytisknete, podepíšete a pošlete poštou na adresu spolku.

Používejte, prosím, náš dokument a nechte ho vyplnit u vašeho dětského lékaře, pediatra. Pozor, posudek nesmí být potvrzen jiným než vaším dětským lékařem! Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce typu: tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky a nebo jiné zotavovací akce (dokument nesmí být vydán dříve než 4.8.2017). Součástí dokumentu musí být i nalepená kopie kartičky pojištěnce vašeho dítěte. Pozor, originální kartičky pojištěnce nepřijímáme. Tento dokument se odevzdává při odjezdu u autobusu a nebo v tábořišti (při individuální dopravě). Na táboře bude pořízena kopie posudku a následně archivována dle zákona a originál Vám bude po táboře vrácen pro další případné využití.

Tento dokument vyplňuje vždy jeden ze zákonných zástupců. Datum na tomto prohlášení musí být 19.7.2019 nebo 20.7.2019, ne jiné. Tento dokument se odevzdává při odjezdu u autobusu nebo v tábořišti. Před odjezdem nezapomeňte dítěti zkontrolovat vlasy, zda nemá vši.

Informativní pro nadšence dokumentů: