Foto

Tábořiště

Dospěláci

Děti

Tyto fotografie byly pořízeny pouze pro ilustrační záběry, které symbolizují činnosti na našem táboře. Po absolvování prvního roku našeho tábora zde budou umístěny fotografie z něj.