Naši dospěláci

V roce 2020 přesouváme náš letní tábor do větších prostor. Díky tomu bude moci zažít u nás nezapomenutelný zážitek více dětí. A více dětí znamená více dospěláků 🙂 Náš tým se tedy aktuálně rozrůstá a s nově příchozími budeme tuto stránku rozšiřovat o další dospěláky a to včetně fotografií a informací o každém z nich.

Markéta Mikanová
Tomáš "Carry" Trafina
Jana Tomešová
Marcela Rozsypalová
Matěj Hájek
Jakub Pavlíček
Tereza Nejedlá
Pavel Matyáš
Michal "Goblin" Trafina
Terezie Janíková
Kateřina Víšková
Michal Pudil
Daniel Nazarov
Martin Průcha