Naši dospěláci

V roce 2020 přesouváme náš letní tábor do větších prostor. Díky tomu bude moci zažít u nás nezapomenutelný zážitek více dětí. A více dětí znamená více dospěláků 🙂 Náš tým se tedy aktuálně rozrůstá a s nově příchozími budeme tuto stránku rozšiřovat o další dospěláky a to včetně fotografií a informací o každém z nich.

Markéta Mikanová
Jana Tomešová
Matěj Hájek
Tomáš Trafina
Marcela Rozsypalová
Martin Průcha
Anton Kuzněcov
Petra Manychová
Kateřina Víšková
Pavel Matyáš
Jakub Pavlíček
Anička Lánská
Michal Pudil
Terezie Janíková
Daniel Nazarov
Martina Matušíková
Tereza Nejedlá
Michal "Goblin" Trafina