Naši dospěláci

V roce 2021 přesouváme náš letní tábor do větších prostor. Díky tomu bude moci zažít u nás nezapomenutelný zážitek více dětí. A více dětí znamená více dospěláků 🙂 Náš tým se tedy aktuálně rozrůstá a s nově příchozími budeme tuto stránku rozšiřovat o další dospěláky a to včetně fotografií a informací o každém z nich.

Vedení tábora

Tereza Nejedlá
Tomáš Trafina

Vedoucí a praktikanti oddílů

Marcela Wylegalová
Anton Kuzněcov
Kateřina Víšková
Stanislav Vlasák
Jakub Hoffer
Daniel Nazarov
Michal Pudil
Petra Manychová
Martin Průcha
Pavel Matyáš
Anna Lánská
Matěj Hájek
Terezie Janíková

Podpůrný tým

Jana Tomešová
Jakub Pavlíček
Markéta Mikanová
Michal Trafina
Marcela Rozsypalová