Cena

Celková cena tábora činí 6.000 Kč a 500 Kč na výlety.

Rezervační nevratný poplatek ve výši 3.000 Kč odešlete prosím na náš účet č. 2801583233/2010, jakmile vyplníte přihlášku. Jako VS uvádějte své telefonní číslo. Tím jste své dítě úspěšně přihlásili a my s ním na táboře počítáme.

Doplatek ve výši 3.000 Kč uhraďte prosím na stejný účet č. 2801583233/2010 se stejným VS nejpozději do 31.5.2021.

Tento doplatek je vratný pouze za předpokladu, že se Vaše dítě nemůže tábora zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů (je třeba nám poslat potvrzení od lékaře) a po prodiskutování záležitosti s hlavní vedoucí tábora, který vrácení doplatku musí odsouhlasit. Nechceme se obohacovat na Vašich penězích, jde o to, že pro Vaše dítě máme většinou už vše nakoupeno a peníze jsou již proinvestovány. Proto jsme pro Vás připravili jasný přehled o navrácení doplatku, či jeho části na základě času zbývajícího do začátku tábora.

Vrátíme vám:

  • Celý doplatek 3000 Kč, odhlásíte-li dítě více než 90 dní před zahájením tábora,
  • 2000 Kč, odhlásíte-li dítě 89 – 60 dní před zahájením tábora,
  • 1500 Kč, odhlásíte-li dítě 59 – 30 dní před zahájením tábora,
  • 0 Kč, odhlásíte-li dítě 29 a méně dní před zahájením tábora.

Budete-li po vyplnění přihlášky chtít zaplatit kompletní částku 6.000 Kč, je to možné.

Dále při odjezdu budete odevzdávat obálku nadepsanou celým jménem dítěte a textem „CELODENNÍ VÝLET“. Do této nezalepené obálky vložte 500 Kč, určených na celodenní výlety. Nepleťte si to s kapesným. To případně musí být v jiné obálce. Tuto obálku odevzdáte u autobusu nebo po příjezdu do tábořiště.

Výši kapesného doma řádně promyslete. Není třeba dětem dávat s sebou zbytečně moc peněz. Ideální kapesné na 14 dní se podle nás pohybuje mezi 300 – 500 Kč. Děti mají všechno zajištěné.

Kapesné může mít dítě po celou dobu tábora u sebe, ale neneseme za něj odpovědnost. Také je možné kapesné předat u autobusu hlavní vedoucí (v nezalepené obálce nadepsané „KAPESNÉ“ a celým jménem dítěte) a bude uloženo v táborovém trezoru a dětem k dispozici vždy, když si řeknou svému vedoucímu.

Zdá se vám náš tábor drahý? Pravda je, že nejsme úplně nejlevnější tábor. Na druhou stranu máme bohatý program, zkušené vedoucí, skvělé tábořiště, spolehlivého dopravce, profesionální zdravotnické služby a vynikající kuchyň. Vše něco stojí a my jsme pro vás rozpočítali cenu položkově **.

** Tato kalkulace je pouze orientační, ceny za jednotlivé položky se mohou lišit.

Všimli jste si, že v rozpočtu není žádné políčko ZISK nebo například investice? Tábor je soubor lidí, kteří poskytují službu za pomocí mnoha dalších služeb a zboží. To, co byste už vy (rodiče) nezaplatili se snažíme shánět pomocí sponzorských darů. Každou takovou pomoc jenom uvítáme. Více na stránce Partneři.