Dokumenty ke stažení

Potřebné pro přihlášení dítěte:

Závazná přihláška na letní tábor (vyplnit zde)

Přihlášku vyplníte online na tomto webu. Poté Vám přijde do e-mailu
vyplněná přihláška v PDF formátu s dalšími potřebnými dokumenty k účasti vašeho dítěte na našem táboře.

Lékařský posudek (stáhnout zde)

Používejte, prosím, náš dokument a nechte ho vyplnit u vašeho dětského lékaře, pediatra. Pozor, posudek nesmí být potvrzen jiným než vaším dětským lékařem! Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce typu: tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky anebo jiné zotavovací akce (dokument nesmí být vydán dříve než 28. 7. 2022). Součástí dokumentu musí být i nalepená kopie kartičky pojištěnce vašeho dítěte. Pozor, originální kartičky pojištěnce nepřijímáme. Tento dokument se odevzdává při odjezdu u autobusu anebo v tábořišti (při individuální dopravě). Na táboře bude pořízena kopie posudku a následně archivována dle zákona a originál Vám bude po táboře vrácen pro další případné využití.

Prohlášení o bezinfekčnosti (stáhnout zde)

Tento dokument vyplňuje vždy jeden ze zákonných zástupců. Datum na tomto prohlášení musí být 12.7.2024 nebo 13.7.2024, ne jiné. Tento dokument se odevzdává při odjezdu u autobusu nebo v tábořišti. Před odjezdem nezapomeňte dítěti zkontrolovat vlasy, zda nemá vši.

Informativní pro nadšence dokumentů: 

Stanovy Spolku TÁBORY JEDNOROŽEC, z.s. (stáhnout zde)
Obchodní podmínky (stáhnout zde)
Táborový řád (stáhnout zde)
Desatero pro rodiče (stáhnout zde)
Seznam věcí na tábor (stáhnout zde)
Souhlas s focením (stáhnout zde)
Souhlas s přepravou dítěte (stáhnout zde)
Souhlas s vyšetřením dítěte (stáhnout zde)